Privaatsustingimused

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Veebipoe fridajabjorn.ee isikuandmete vastutav töötleja on Frida ja Bjorn OÜ (registrikood  14108178) asukohaga Uusmaa tee 17/2-28 Peetri alevik, Rae vald Harjumaa 75312, +372 5170 668 ja info@fridajabjorn.ee.
Ettevõte Frida ja Bjorn OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötlejale Maksekeskus AS-le.

Milliseid isikuandmeid töödeldakse

− nimi, telefoninumber ja e-posti
aadress;

− kauba kohaletoimetamise aadress;

− pangakonto number;

− kaupade ja teenuste maksumus ja
maksetega seotud andmed (ostuajalugu);

− klienditoe andmed.

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse

Isikuandmeid kasutatakse kliendi
tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks.

Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup,
kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate
koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.

Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile
maksete tagastamiseks.

Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr,
kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise
seonduvaid küsimusi (klienditugi).

Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

Õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga
sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.

Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse 

Isikuandmed edastatakse veebipoe
klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide
lahendamiseks.

Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress
edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale. Kui tegemist on
kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele
ka kliendi aadress.

Kui veebipoe raamatupidamine toimub
teenusepakkuja poolt, siis edastatakse isikuandmed teenusepakkujale
raamatupidamistoimingute tegemiseks.

Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

Turvalisus ja andmetele ligipääs

Isikuandmeid hoitakse ELKDATA OÜ
serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu
majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada
riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning
USA ettevõtetele, kes on liitunud andmekaitse kilbi (Privacy
Shield
) raamistikuga.

Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe
töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe
kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Veebipood rakendab asjakohaseid
füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta
isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või
loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine 

Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebipoe kasutajaprofiilis. Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, siis saab tutvuda isikuandmetega klinditoe vahendusel.

Nõusoleku tagasivõtmine 

Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.  

Säilitamine

Veebipoe kliendikonto sulgemisel
kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada
raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.

Kui veebipoes on ost sooritatud ilma
kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat.

Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud
vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või
aegumistähtaja lõpuni.

Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

Ülekandmine 

E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

Otseturustusteated

E-kirja aadressi ja telefoninumbrit
kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava
nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida
e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust
klienditoega.

Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest kliendituge e-posti teel info@fridajabjorn.ee

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud
vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel (info@fridajabjorn.ee).
Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).